Hotel Central
Veliko Tărnovo
Hoteluri Veliko Târnovo, Bulgaria
Български Български    English English    Romanian Romanian   

Политика за защита на лични данни


МАРКТРЕЙД ООД, седалище гр. Велико Търново, ул. Козлуджа 1, вписано в Търговския регистър с ЕИК 104047518, регистрирано по ЗЗДС с BG104047518,


Дружеството е собственик на семеен хотел „Централ” – гр.Велико Търново

Електронна поща: hotel_central@abv.bg
Адрес за контакт - Велико Търново, ул.
Хаджи Димитър” 17А,

Tелефон: 0885 363 898

Във връзка с това и в качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

Моля, прочете внимателно Политиката на МАРКТРЕЙД ООД  за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.

Предоставянето на лични данни на сайта ни

www.hotelcentral-vt.com или в семеен хотел „Централ” е напълно доброволно. 
Важно е да Ви информираме че:
 

Услугите предлагани от МАРКТРЕЙД ООД са предназначени само пълнолетни лица навършили 18 год. Резервации и други услуги НЕ се предоставят от МАРКТРЕЙД ООД на непълнолетни лица.
МАРКТРЕЙД ООД се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.
МАРКТРЕЙД ООД НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!

Попълвайки заявка за оферта/резервация през формата на нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате МАРКТРЕЙД ООД като администратор да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

 

Защо събираме данните Ви?

Използвайки уеб сайта ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице.
Всички други лични данни като имена, телефон, email, адреси и т.н. се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас. 
Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна туристическа услуга.
В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

 

Какви лични данни обработваме и от кого?

Посетители на сайта собственост на МАРКТРЕЙД ООД
Посетител е всяко лице заредило сайта на МАРКТРЕЙД ООД в уеб браузъра си.

Категории лични данни събирани от МАРКТРЕЙД ООД:
Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайта собственост на МАРКТРЕЙД ООД.

 Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия за предоставяне на определена услуга.
Срок на съхранение: „Бисквитки“ на сайта ни са с максимална валидност от 1 месец. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 10 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта, Информирано съгласие.

Потребители попълващи заявка или запитване за резервация
Категории данни, които се обработват: Имена, e-mail, телефон, адрес, възраст на всички туристи пътуващи с потребителя.
Цели на обработването: Изготвяне на максимално конкретна и подходяща оферта за конкретната заявка подадена от клиента, с цел последваща продажба на туристическа услуга.
Срок на съхранение: 10 години
Правно основание за обработването: Информирано съгласие, легитимен интерес

Клиенти на МАРКТРЕЙД ООД, на които се предоставя услуга по Закона за Туризма
Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, e-mail, телефон, адрес, номера на лични карти и паспорти, ЕГН, пълни данни и декларации на децата пътуващи с Вас.
Цели на обработването: Предоставяне на туристическа услуга, спазвайки изискванията на Закона за Туризма и другите нормативни документи.
Срок за съхранение: 10 години
Правно основание за обработването:  Изпълнение на договор; легитимен интерес, Закона за Туризма, Закона за счетоводството, Съгласие с Общите условия за пътуване и др. законови наредби. Информирано съгласие.

 

Кой друг може да получи данните Ви?

МАРКТРЕЙД ООД при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
- има изрично съгласие от ваша страна;
- има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона;
- Информацията се предоставя на трети лица при нужда, за изпълнението на услуга при сключен договор между клиента и МАРКТРЕЙД ООД - хотелиери и ресторантьори, лица предоставящи услуги в сертифицирани туристически обекти, туроператори или туристически агенти, лицензирани застрахователи, лицензирани превозвачи, екскурзоводи и други оператори на услуги, които се изпълняват като част от туристически пакет или представляват отделна услуга за изпълнение. МАРКТРЕЙД ООД извършва своята дейност, като се сключват договори само с контрагенти в рамките на Европейския съюз. Какви са Вашите права?

Можете да изискате информация относно събраната за Вас информация и запазените лични данни. Ваше право е по всяко време да откажете да предоставите личните си данни за събиране и обработка.

 Имате „правото да бъдеш забравен“, ограничени или блокирани.
За целта ни информирайте на следния имейл: marktrade@abv.bg

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.
МАРКТРЕЙД ООД не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашият сайт има външни препратки.

Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашия сайт и предоставяне на качествена услуга на клиента от МАРКТРЕЙД ООД. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни на сайта ни и отказ от използване услугите на МАРКТРЕЙД ООД.

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.
Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.